ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΚΟΜΙΚΣ

www.comicsmania.gr 210/3255216

THE INVINCIBLE IRON MAN - 1972

48 71 59 60 62 63
20 15 20 20 20 20
64 72 67 69 5 6
20 15 15 15 50 40
   
11 12 15 70    
40 40 40 15    

MASTER KUNG FU 1976

MARVEL TEAM - UP
       
50     29    
5     10    

SUB MARINER 1968 -1971

   
68 18 11 41    
10 10 10 10    

DOCTOR STRANGE

   
22 13 14 20    
10 10 10 10    

THE SILVER SURFER -1968

   
9 16 17 12    
40 40 25 25    

STAR TREK - 1981 - STAR WARS

   
11 16 14 15    
5 5 5 5    
SPAWN
46 53 54 55 38 35
10 8 8 20 12 5
56 SPAWN TODD 58 49 11 4:CURSE
OF THE SPAWN
5 12 6 10 6 10
     
51 57 59      
10 10 10      
THE X - MEN
       
20 21        
4 4        
THE UNCANNY X - MEN
THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 338
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 336
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 339
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 337
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 343
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 340
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 335
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 341
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 334
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 342
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 345
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 333
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 347
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 344
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 332
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 346
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 285
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 288
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 354
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 316
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 315
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 314
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 313
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 312
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 311
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 304
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE PUNISHER
   
69 68 67 64    
4 4 4 4    
MARVEL TWO - IN - ONE KULL THE DESTROY
       
96     19    
5     5    
THE SPECTACULAR SPIDERMAN
THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 191
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 246
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 260
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 221
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 205
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 154
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 185
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 188
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 199
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 198
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 196
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 209
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 208
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
THE AMAZING SPIDERMAN ( THE OFFICIAL MARVEL INDEX TO)
     
8 6 4      
4 4 4      
MARVEL TALES FEATURING SPIDERMAN
144 263 273 56 261 272
4 4 4   4 4
274 275 276 277 279 281
4 4 4 4 4 4
         
282          
4          
THE PETER PARKER SPIDERMAN  
       
15 84        
4 4        
THE WEB OF SPIDERMAN
   
65 101 112 49    
4   4 6    
THE SENSATIONAL SPIDERMAN
   
18 19 195 25    
4 4 4 4    
THE AMAZING SPIDERMAN
426 225 226 264 265 266
4   20 4   4
267 269 270 271 272 273
4 5   4 4 5
280 283 290 291 292 293
  4     5 20
295 296 297 307 309 310
4 4 5 10 6 8
314 318 319 320 322 434
10 8 10 5 5 4
THE AMAZING SPIDERMAN ANNUAL
       
18 19        
7 10        
CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
 
174 175 207 177 179  
25 20 10 20 20  
THE AVENGERS 1968
49 60 79 85 289 291
20 40   30 5 5
295 297 335 337 338 339
5 5 5 5 5 5
342 345 271 3/1997 86 293
5 5 5 5 25 10
299 268 270 272 281 321
4 10 4 4 5 4
WOLVERINE
 
127 106 39 38 36  
4 4 4 4 4  
MAN - WOLF
     
31 32 33      
           
THE MIGHTY THOR AVENGERS WEST COAST
       
257     68    
7     5    
FANTASTIC FOUR
FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 76
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 77
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 104
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 149
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 151
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 127
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 119
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 115
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 114
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 117
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 118
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 178
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 217
8

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 116
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 113
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 409
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 407
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 364
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 293
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 398
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 397
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 297
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 396
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 399
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 371
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 108
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 102
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INCREDIBLE HULK
395 412 421 438 439 440
4 4 4 4 4 4
       
430 371        
4 4        
DAREDEVIL - 1964
29 30 35 36 117 46
20 20 10 10 5 10
82 83 96 119 118 28
10 10 10 5 5 20
260 231 233 234 228 235
4 4 4 4 5 4
   
229 230 266 267    
4 4 4 4    
FLASH
277 279 280 285 286 22 - 1989
5 5 5 5 5 3
       
287 308        
5 5        
SUPERMAN PAL - JIMMY OLSEN
   
120 127 110 111    
15 15 15 15    
SUPERMAN GIRL FRIEND - LOIS LANE THE NEW ADVENTURES OF SUPERBOY
   
130 82 88 23    
15 10 10      
WORLD'S FINEST (SUPERMAN - BATMAN TOGETHER)

WORLD'S FINEST
ΤΕΥΧΟΣ 183
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

WORLD'S FINEST
ΤΕΥΧΟΣ 193
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS

443 444 445 447 453 452
10 25 20 10 15 10
         
440          
15          

CONAN - THE BARBARIAN - 1974

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 39
THE DRAGON FROM THE INLAND SEA
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 40
THE FIEND FROM THE FORGOTTEN CITY
12

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 41
GARDEN OF DEATH AND LIFE
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 42
NICHT OF THE GARGOYLE
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 44
THE FIEND AND THE FLAME
(RED SONIA)
14

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 45
THE DEMON OF DARK VALLEY
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 46
THE CURSE OF THE CONJURER
14

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 47
THE GOBLINS STRIKE AT MIDNIGHT
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 48
THE RATS DANCE AT RAVENGARD
(RED SONIA)

14

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 55
SHADOW ON THE LAND
6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 103
NIGHT OF THE VAMPIRE
6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 111
CIMMERIAN AGAINST A CITY
6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 115
A WAR OF WIZARDS (RED SONIA)
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 123
THE HORROR BENEATH THE HILLS
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 125
WITCHES OF NEXXX
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 126
THE BOOLD RED EYE OF TRUTH
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 131
THE RING OF RHAX
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 137
TITANS GAMBIT
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 143
LIFE AMONG THE DEAD
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 145
SON OF CIMMERIA
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 151
VALE OF DEATH
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 152
THE DARK BLADE OF JERGAL ZAPH
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 169
TOMB OF THE SCARLET MAGE
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 191
A TRUE WARRIOR BORN
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 174
CHILDREN OF THE NIGHT
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 247
THE SWORD THAT CONQUERS ALL
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 25
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 31
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 32
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 33
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 34
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 35
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 36
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 38
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 43
(RED SONIA)
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 72
8

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 188
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 197
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 248
CHILDREN OF THE NIGHT
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 47
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

KING KONAN (MARVEL COMICS)

KING KONAN
ΤΕΥΧΟΣ 5 - 1981
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

KING KONAN
ΤΕΥΧΟΣ 6 - 1981
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN (MARVEL COMICS)

203:THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN
DEMONS BOOLD
NOVEMBER 1992
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

86:THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN
TALONS OF THE MAN TIGER
MAY 1986
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

210:THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN
NIGHT OF THE RAT
DECEMBER 1983
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

209:THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN
DEATH A WELL TENDED GARDEN
MAY 1993
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

210:THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN
THE CHILDREN OF ZATH
JUN 1993
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

94:THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN
DEATH DWARVES STYGI
NOVEMBER 1983
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

X -  UNIVERSE - 2001

X -  EARTH - 2000

X - UNIVERSE
DIRECT EDITION
ΤΕΥΧΗ: Χ - 0  - 1 ΕΩΣ 12
14 ΤΕΥΧΗ
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

X - EARTH
SPECIAL EDITION
ΤΕΥΧΗ: Χ - 0  - 1 ΕΩΣ 5
7 ΤΕΥΧΗ
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A PARADISE X SPECIAL

 

A PARADISE X SPECIAL
RAGNAROK
DIRECT EDITION
ΤΕΥΧΗ:  1 ΕΩΣ 2
2 ΤΕΥΧΗ
6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

 

ΑΛΜΠΟΥΜ

1) 30 DAYS OF NIGHT
RETURN TO BARROW
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2) SILENT DRAGON
ALANGUILAN FRIEND STEWART
12

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3) THE NEW AVENGERS
by BRIAN M. BENDIS
THE COMPLETE COLLECTION
ΤΟΜΟΣ 5
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4) THE NEW AVENGERS
by BRIAN M. BENDIS
THE COMPLETE COLLECTION
ΤΟΜΟΣ 7
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5) THE MIGHTY AVENGERS
by BRIAN M. BENDIS
THE COMPLETE COLLECTION
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

6) WATCHING THE WATCHMEN
GRAPHIC NOVEL
COMPANION COMIC BOOK HARDCOVER ART BOOK
70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1ST EDITION
LIMITED COLLECTIONS SILVER MINT SERIES
BATMAN
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

LIMITED COLLECTORS EDITION PRESENT
BATMAN SPECIAL ALL - VILLAIN ISSUE
BATMAN
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

LIMITED COLLECTORS EDITION
PRESENT SUPERMAN
6 SPETACULAR STORIES
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ